Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Bormámor Bor és Deli Bormámor Bor és Deli

Vásárlási feltételek

1. Webáruház üzemeltetőjének adatai

Webáruház: www.bor-mamor.hu (továbbiakban Webáruház)

Cégnév: Lénárd László EV (továbbiakban Eladó)

Székhely: 2200 Monor Kiss Ernő u. 9.

Telefonszám: +36 20 383 0016

Elektronikus levelezési cím: monorbormamor@gmail.com

Adószám: 69822274-1-33

 

2. Általános rendelkezések

 

2.1 A Webáruház abból a célból jött létre, hogy megrendelőinket online felületen is ki tudjuk szolgálni. A vásárlást követően webshop a megrendelt termékeket egy harmadik fél segítségével (futárszolgálat) juttatja el a megrendelő részére. A bruttó 20,000 Ft összértéket meg nem haladó megrendelések belföldi országos kiszállításának díja bruttó 2000 Ft. Webáruház kizárólag végfalhasználó (magánszemély) vásárlóit szolgálja ki. További értékesítésre és forgalmazásra nem értékesít termékeket.

 

2.2 Amennyiben az előfizető/vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősül, úgy a felek között a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) szerint fogyasztói szerződés jön létre

 

3. A Webáruházon keresztül elérhető termékek megrendelésére vonatkozó feltételek

 

3.1 A Webáruházban megtalálható előfizetések és termékek Webáruházon keresztül történő megvásárlása előzetes regisztráció alapján lehetséges. A Webáruházban közölt információk a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Webáruházban elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a megrendelő minősül ajánlattevőnek. Megrendelő Webáruházon keresztül történő megrendelésének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit.

 

3.2 A Webáruházban megtalálható előfizetések a Webáruházon kívül is megrendelhetőek az Eladónál, vagy az Eladó terjesztőinél, belföldi előfizetés esetén a Magyar Posta Zrt-nél.

 

3.3 A Webáruházban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak. A termékek szállításával kapcsolatban felmerülő csomagolási és/vagy szállítási költségek a megrendelőt terhelik, kivéve, ha az adott akcióhoz kapcsolódóan, vagy egyébként az Eladó nem rendelkezik másképp. Ilyen esetekben Eladó a Webáruház felületén ad tájékoztatást.

 

3.4 A Webáruházban történő megrendelés elküldését követően a megrendelést Eladó a megrendelő által megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza.

 

3.5 Eladó a Webáruházban meghirdetett termékeket kizárólag a készlet erejéig és/vagy az akció időtartamára tudja biztosítani.

 

 

 

4. Elállás, szavatosság

 

4.1 A Kormányrendelet alapján a fogyasztónak minősülő előfizetőt/vásárlót elállási jog illeti meg. Az elállás előfizetések esetén az előfizetéssel érintett első kiadvány kézbesítési napjától, termék esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolható.

 

4.2 A Kormányrendelet alapján a fogyasztónak minősülő vásárlót sem illeti meg elállási jog hírlap, folyóirat és időszaki lap vásárlása esetén. Ez alapján a nem előfizetésként vásárolt magazinok, kiadványok esetében a vásárlót elállási jog nem illeti meg.

 

4.3  Az elállást nem kell indokolni, de az elállás szándékénak a nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie. A nyilatkozatnak egyértelműen kell tartalmaznia azt, hogy az elállás előfizetés esetén az előfizetés egészére vonatkozik-e, vagy csak az előfizetéssel érintett valamely kiadványra, termék esetében mely terméket érinti.

 

Amennyiben az előfizető/vásárló elállási jogát gyakorolja, úgy ezen jogaival – a fent hivatkozottak szerint – a részlegesség elve szerint is élhet, előfizetések esetén az előfizetéssel érintett valamennyi kiadvány vonatkozásában. A részlegesség elve csak a megrendelésen belüli, adott kiadvány előfizetési időszakának egészére vonatkozhat, az előfizetési időszak nem rövidíthető.

 

4.4 Az elállási szándék (nyilatkozat) közlése írásban történhet az info@praktikawebshop.hu email címre, vagy postai levélben az Eladó 1. pontban meghatározott székhelyére címezve. Előfizető/vásárló csak a Webáruházon keresztül vásárolt előfizetés/termék tekintetében használhatja ezeket az elérhetőségeket elállási joga gyakorlására.

 

4.5 Eladó a jogszerű elállás közlését követő 14 napon belül visszatéríti az előfizetéssel érintett kiadvány(ok) előfizetési díját, termék esetén a termékért fizetett teljes összeget, feltéve, hogy az előfizető, illetve a vásárló az elállással érintett lapo(ka)t, illetve a terméket visszaküldte Eladónak (az Eladót megillető visszatartási jog).

 

Eladó visszafizetést csak abban az esetben tud teljesíteni, ha az előfizető/vásárló előzetesen megadja azon számlaszámát, amire a visszafizetés teljesíthető. Az előfizető/vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a visszatérítést banki átutalás útján teljesítse. Amennyiben az előfizető/vásárló a visszatérítéshez szükséges számlaszámot nem bocsátja megfelelő időben Eladó rendelkezésére, úgy a fent hivatkozott határidő elmulasztása nem eshet az Eladó terhére.

 

4.6 Elállás esetén az előfizető/vásárló kötelezettségeire a Kormányrendelet 13. címe alatt (24. § - 28. §) szabályozottak az irányadóak.

 

4.7 Eladó a megrendelt termékekre a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül, tájékoztatni kell Eladót az info@praktikawebshop.hu email címen. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye. Valamennyi bejelentett reklamáció kivizsgálásra kerül 30 napon belül.

 

 

5. Szállítási feltételek termékrendelés és előfizetés vásárlása esetén

Magyarországon

5.1 A megrendelt termék értékétől függően a kiszállítást az Eladó mindenkori partnerei végzik, elsősorban a Magyar Posta.

 

5.2 A Magyar Posta által kiszállított termékek átadása levélszekrényen keresztül vagy tértivevényes küldeményként történik. Futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a termék átadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a termék átvételére. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a vásárlóra terheljük.

 

5.3 A megrendelt termékek kiszállítására a termékek összsúlyától és a bruttó vásárlási értéktől függően különböző szállítási módok választására van lehetőség.

Amennyiben Eladó az itt hivatkozott szállítási költségektől eltérő díjtételt alkalmaz, úgy azt minden esetben közli a Webáruház felületén.A kiszállítás 8.001 Ft bruttó vásárlási értéktől ingyenes.

 

A Webáruház felületén megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek. A leárazott termékek minimális, a használati értéket nem befolyásoló raktározási sérüléseket szenvedhettek.

 

 

5.4 A Webáruházon keresztül értékesített előfizetések és termékek kézbesítési címe csak Magyarországon lévő cím lehet.

 

5.5 Magazin előfizetés vásárlása esetén a magazinokat a Magyar Posta szállítja ki az Eladó előfizetői ÁSZF-jében (http://www.iqpress.hu/pdf/iqpress-elofizetoi-aszf.pdf) és a Magyar Posta előfizetéses lapterjesztési ÁSZF-jében (https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf) meghatározott feltételek szerint.

 

Külföldre

 

Külföldre szállítást nem tudunk teljesíteni. 

 

6. Fizetési módok

 

6.1 A Webáruházban történő megrendelés esetén az alábbi – a megrendelés tárgya szerinti – fizetési módok lehetségesek:

 

(a) az Eladó által a megrendelést követően továbbított csekkszámlán szereplő összeg banki átutalásával vagy Postán történő kiegyenlítésével,

 

(b) az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett Internetes fizető oldalon (tranzakciós oldalon; SimplePay) keresztül a tranzakciós oldal által elfogadott bankkártyák segítségével,

 

(c) banki átutalással,

 

(d) utánvéttel.

 

Eladó kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a Webáruházban elérhető termékekre, szolgáltatásokra, előfizetésekre egyedileg meghatározhassa, hogy mely fizetési módok használhatók.

 

6.2 Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy Internetes kártyás fizetés esetén fokozottan figyeljenek kódjaik, azonosítóik titkosságának megőrzésére (pl. fizetési helyének megválasztásával, fizetési oldal kinyomtatásával). Vásárlás előtt ismerjék meg a pénzintézet tájékoztatóját, tartsák be a biztonsági előírásokat. Az OTP Mobil Kft. tranzakciós oldalán végrehajtott fizetésekért és bármilyen egyéb műveletért Eladó nem vállal felelősséget, így különösen a fizetés során megadott kódokért, mivel azokat nem kapja meg, nem kezeli. A fizetés sikerességéről a pénzintézettől kapott jelzés alapján Eladó visszaigazoló email-ben értesíti a vevőt.

 

6.3 A Webáruházból történő vásárlásokról Eladó elektronikus számlát (e-számlát) is küldhet a hagyományos számla helyett. Az e-számla az ÁFA törvényben meghatározott tartalommal bíró számla, melyet elektronikus formában bocsátunk ki, és ami fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel rendelkezik. Az elektronikus aláírás hitelesen igazolja a számla kiállítójának személyét, továbbá biztosítja az elektronikus számla hitelességét, tartalmának megváltoztathatatlanságát, és az időbélyeggel együtt eleget tesz a 2007 évi CXXVII ÁFA törvény 175.§-ában foglalt követelményeknek. A törvény előírja, hogy az e-számlák csak eredeti elektronikus formában alkalmasak adóigazgatási azonosításra, kérjük így őrizze meg e-számláit. Az e-számlák természetesen kinyomtathatók, ez egyenértékű egy hagyományos számla fénymásolatával.

 

6.4 Eladó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki. A számlázási adatokban az előfizetés indulása előtt, legkésőbb a megrendelést követő 30 napig van lehetőség korrigálni, módosítani. Eladó számlát csak forintban, és belföldi kézbesítési címre tud kiállítani.

 

 

7. A megrendelések feldolgozására és a megrendelt termékek szállítására vonatkozó feltételek

 

7.1 A megrendelések feldolgozása és a termékek postázása hétköznapokon történik.

 

7.2 Termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket Eladó a vételár kiegyenlítésétől számított 4-6 héten belül juttatja el címzett részére. A termékek esetenként zárható, szabvány levélszekrénybe kerülnek kézbesítésre (kiszállításra). A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az Eladó számláján jóváírásra került.

Az oldal tetejére